WARUNKI ZWROTU:

Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży:
a1. Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271. z późn. zm..)
a2. Od umowy można odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni (Art.7 ust. 1)
a3. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy (Art.10 ust. 1).
a4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. (Art.7 pkt 3).
a5. Zwracany w tym trybie towar musi być w stanie niezmienionym (Art. 7 ust. 3) i zostanie przyjęty tylko i wyłącznie z kompletną jego zawartością (towar, dowód zakupu – faktura lub paragon, itp.), a sam towar będzie nieuszkodzony, oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.
a6. Konsument dostarcza zwracany towar na swój koszt na adres firmy: Bytomska 39, 41-106 Siemianowice Slaskie z dopiskiem zwrot – odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
a7. Konsument po wysyłce towaru musi powiadomić o fakcie nadania przesyłki firmę Opony Silesia drogą telefoniczną, bądź mailową na adres biuro@oponysilesia.pl podając nr listu przewozowego. Brak powiadomienia może skutkować nie odebraniem przesyłki. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.
a8. Zwrot kwoty należnej za zakupiony produkt następuje po sprawdzeniu stanu towaru, opakowania oraz kompletu dostarczonych dokumentów i akcesoriów. W przypadku, gdy towar zakupiony został na fakturę VAT, do konsumenta zostanie wysłana korekta faktury VAT, a zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej.
a9. Konsumentowi nie przysługuje zwrot kosztów pakowania i dostawy poniesionych przy zakupie towaru i wyszczególnionych na dokumencie zakupu.
a10. W przypadku, gdy towar nie będzie spełniał warunków wymienionych w punkcie 5, zostanie odesłany do konsumenta na jego koszt, a konsument traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.